« Yoga Studio

Vad innebär wellness?

Wellness, ja vad innebär det? Det finns egentligen en hel del svar på det. Idag används det lite i form av ett modeord och det kan göra att det betyder olika beroende på vem som använder det och i vilket syfte. 

Wellness förknippas ofta med träning, hälsa och välmående, både kroppsligt och psykist. 

De som vill använda begreppet wellness i sin ursprungliga betydelse anser dock att fitness är ett bättre begrepp för just träning och använder wellness som ett paraplybegrepp för allt som får en människa att må bra.

Wellness är alltså det som får en att må bra. Att ha en balans i livet kan man säga,.

Wellnessfilosofin

Det finns en wellnessfilosofi, som har tre pelare eller huvudgrupper. Dessa är motion, kost och avkoppling. Genom att alla dessa tre behov tillgodoses, så kan kan hitta en bra balans. 

Man kan sammanfatta begreppet wellness som att vara i god kondition fysiskt, psykiskt och andligt. En utmaning för den moderna människan med andra ord, som ofta upplever att hon istället för att hitta balans ständigt slits mellan olika krav och önskningar. Wellness handlar inte om att möta krav utan om att tänka utifrån sina egna förutsättningar

8 Oct 2021